Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łaskarzewie

DIECEZJA
SIEDLECKA

   

30 maja 2020 r. Imieniny obchodzą: Joanna, Feliks, Ferdynand

     
LITURGIA SŁOWACzytania:
(Dz 28,16-20.30-31); (Ps 11,4-5.7); Aklamacja (J 16,7.13)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

CMENTARZ
Cmentarz Łaskarzew
 
PARAFIE DEKANATU ŁAS
Parafia Łaskarzew - dziekańska
Parafia Gończyce
Parafia Korytnica Łaskarzewska
Parafia Maciejowice
Parafia Samogoszcz
Parafia Sobolew
Parafia Wargocin
Parafia Życzyn
 
LINKI
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
Echo katolickie
Podlasie24
Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Siedleckiej
EKAI
Episkopat
Zespół Szkół nr 1 w Łaskarzewie
Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie
Miasto Łaskarzew
Gmina Łaskarzew
Lednica 2000
Telewizja chrześcijańska
Amatorka Grupa Filmowa - FILM O SPOTKANIU LEDNICKIM 2008
Nasze Sprawy
 
Słuchaj na żywo KRP


        

 
MENU
Strona główna
Informacje o parafii
Porządek nabożeństw
kontakt
Krzyż Katyński
 
KANCELARIA
Inf. ogólne
Inf. dot. Sakr. Chrztu
Inf. dot. I Komunii św.
Inf. dot. Sakr. Bierzmowania
Inf. dot. Sakr. Małżeństwa
Inf. dot. Sakr. Namaszczenia Chorych
Ogłoszenia parafialne
Oświadczenie dysponenta grobu
 
GRUPY DUSZPASTERSKIE
Służba Liturgiczna
Chór parafialny
Róża różańcowa
AA i Al-Anon
 
GALERIA 2020
2020-05-17 100. rocznica urodzin Jana Pawła II
2020-05-03 Msza w intencji Ojczyzny - Rocznica Uchwaleni Konstytucji 3 maja 1791 r
2020-04-12 REZUREKCJA
2020-04-10 Grób Pana Jezusa
2020-04-10 10. rocznica Katastrofy Smoleńskiej - Pamiętamy
2020-04-09 Kaplica przechowania Najświętszego Sakramentu
2020-03-08 Włącznie kandydatów do LSO
2020-02-16 Zakończenie nawiedzenia rodzin z Kacprówka i rozpoczęcie Stary Pilczyn
2020-02-16 Kwiatki w parafialnym ogrodzie
2020-01-19 Zakończenie nawiedzenia Działek i przekazanie Figury MB rodzinom ul. Garwolińskiej
2020-01-06 Orszak Trzech Króli
 
COVID-19
Zarządzenie Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY dotyczące Pierwszej Komunii św. w trwającym stanie
Dekret Biskupa Siedleckiego w sprawie ślubów w piątek
Zarządzenie Biskupa Siedleckiego w kwestiach ekonomicznych
Obrzęd błogosławieństwa stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego
Rozporządzenie Biskupa Siedleckiego Wielki Tydzień i Triduum
Wskazania Biskupa Siedleckiego dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalneg
2020-04-02 Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii
Dekret Penitencjarii Apostolskiej
2020-03-27 Modlitwa z Papieżem
2020-03-25 Akt Poświęcenia Kościoła Sercu Pana Jezusa i MB
2020-03-24 Komunikat Biskupa Siedleckiego
2020-03-24 Apel Biskupa Siedleckiego
2020-03-14 Zarządzenie Biskupa Siedleckiego
2020-03-12 Zarządzenie Biskupa Siedleckiego
2020-03-12 Zarządzenie Biskupa Siedleckiego
2020-03-06 Komunikat UM i UG oraz SPZOZ Łaskarzew
2020-02-29 Pismo Ministra Zdrowia
 
BIERZMOWANIE - MATER
Zgłoszenie
Wyznanie wiary
Modlitwa cz. 1
Modlitwa cz. 2
Sakramenty wiary
Sakrament bierzmowania
Sakrament pokuty i pjednania
Kościół
 
KALENDARIUM
Lipiec - Wrzesień 2013
 
MODLITWY ZA ZMARŁYCH
Modlitwy za zmarłych
 
PODZIĘKOWANIA
podziękowanie - wfosigw
Pomnik Niepodległości - Podziękowanie
 
 

JESTEŚ NASZYM

GOŚCIEM OD 01.01.2011

 
Zarządzenie Biskupa Siedleckiego w kwestiach ekonomicznych
 
 

 

 

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie!

Trwająca od kilku tygodni epidemia koronawirusa spowodowała, że przyszło nam zmierzyć się w naszej kapłańskiej posłudze z wieloma trudnościami i ograniczeniami, przede wszystkim na płaszczyźnie duszpasterskiej. W duchu odpowiedzialności za życie oraz zdrowie naszych wiernych przyjmujemy decyzje i wskazania zarówno władz państwowych, jak
i kościelnych. Nie rezygnujemy jednak z troski o zbawienie wiernych powierzonych naszej pasterskiej posłudze, dlatego – na miarę możliwości, szukając nowych sposobów – trwamy
z nimi na modlitwie, adoracji Najświętszego Sakramentu, docieramy do nich ze Słowem Bożym, posługą sakramentalną czy świadectwem miłości. Za taką właśnie postawę i wszelkie podejmowane wysiłki inicjatywy duszpasterskie pragnę po raz kolejny podziękować wszystkim Czcigodnym Księżom.

Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że obok troski o konkretnego - potrzebującego wsparcia duchowego i pomocy materialnej – człowieka, przychodzi nam zamierzyć się z wieloma trudnościami na płaszczyźnie troski o sprawy materialne powierzonych parafii i całej wspólnoty diecezjalnej. Dlatego – po zasięgnięciu opinii Rady ds. Ekonomicznych Diecezji Siedleckiej – podjąłem następujące regulacje w kwestiach ekonomicznych:

 

I. Ograniczenie wydatków i troska o funkcjonowanie parafii.

1. Proszę do minimum ograniczyć wydatki parafii.

2. Nie należy podejmować nowych inwestycji, a już rozpoczęte powinny być wstrzymane, chyba, że sytuacja finansowa parafii pozwala na ich kontynuowanie.

3. W wypadku zaciągniętego kredytu bankowego można rozważyć złożenie wniosku o jego odroczenie.

4. Należy pamiętać, że nie wolno zaniedbać godziwego wynagrodzenia pracowników, zgodnie
z ustalonymi z nimi zasadami.

5. Należy podać do publicznej wiadomości numer konta parafialnego (w gablocie i gazetce parafialnej, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych), tak, aby wierni mieli możliwość przesyłania ofiar na rzecz wspólnoty parafialnej, pamiętając jednocześnie
o wyrażeniu podziękowania za złożone dary.

 

II. Zobowiązania i zwolnienia z opłat

1. Od 1 kwietnia br. do odwołania wszystkie parafie zostają zwolnione ze zbiórek zapisanych
w kalendarzu liturgicznym.

2. Ofiary na tacę lub do puszek zebrane w tym roku, łącznie z puszką na pomoc Kościołowi
w świecie „Ad gentes” z 8 marca br., a także ofiary z kolędy, comiesięczne opłaty na rzecz diecezji, do których zobowiązane są parafie i wszystkie inne opłaty (łącznie ze zbieranymi przez Księży Dziekanów) za I kwartał 2020 r. należy przekazać najpóźniej do końca kwietnia br.
do kasy Kurii Diecezjalnej, korzystając przede wszystkim z przelewów w bankowości elektronicznej.

3. Parafie zostają zwolnione z comiesięcznych wpłat na rzecz diecezji, wynikających z tzw. punktów, za miesiąc kwiecień i maj 2020 r.

4. Nie ulegają zawieszeniu opłaty dokonywane dotychczas przez pośrednictwo Księży Dziekanów (zobowiązania osobiste księży, opłaty na Fundusz Beatyfikacyjny czy opłaty za materiały duszpasterskie).

5. Ze względu na obecną sytuację kolportaż Echa Katolickiego rozprowadzanego przez parafie został - od niedzieli 22 marca do odwołania - zmniejszony do 20%.

6. Składkę na ubezpieczenie parafii - obowiązującą od 1 marca br. do 28 lutego 2021 r. - należy uregulować do końca maja br. W wyjątkowych sytuacjach - za zgodą Księdza Ekonoma - można będzie przesunąć tę wpłatę na termin późniejszy.

7. Bardzo proszę, aby zaopatrywać się w komunikanty, hostie, wino mszalne, świece i inne materiały duszpasterskie w Księgarni Diecezjalnej lub sklepach Fundacji Pamięci Unitów Podlaskich „Arka”. Wszelkie potrzebne materiały, które zostaną dostarczone na wskazane miejsce, można również zamawiać przez pośrednictwo Ks. Andrzeja Ognika (mail: anog2@op.pl lub tel. 503 118 314). Proszę Księży Dziekanów, aby ewentualne zamówienia zebrać z dekanatu
i przekazać je do Ks. Andrzeja.

 

III. Ofiara na wsparcie dla służby zdrowia

Kapłani wielu diecezji polskich wspierają finansowo służbę zdrowia w tym trudnym czasie epidemii. W piśmie do Czcigodnych Księży z dnia 2 kwietnia br. zwróciłem się z prośbą
o materialną pomoc na rzecz Szpitala Miejskiego w Siedlcach, którą prowadzi nasza diecezjalna Caritas. Dziękuję za dotychczasowe wpłaty i bardzo proszę wszystkich Księży o włączenie się w tę akcję i złożenie w formie jałmużny wielkopostnej ofiary na ten szczytny cel. Wpłat należy dokonać na:

Caritas Diecezji Siedleckiej

ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57

  1.  Siedlce

Bank Spółdzielczy O/Siedlce 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010 

lub    Bank PEKAO S.A I/O Siedlce 10 1240 2685 1111 0000 3656 2387

z dopiskiem „Księża na szpital

 

IV. Zmiana zobowiązań finansowych wobec Państwa:

Przygotowana przez Rząd RP ustawa, tzw. tarcza antykryzysowa, zawiera przepisy dotyczące osób duchownych oraz firm i jej pracowników zatrudniających do 9 osób. Każdy proboszcz jest zobowiązany do zapoznania się z treścią ustawy i zastosowania jej przepisów dla potrzeb administracyjnych. Tarcza antykryzysowa przewiduje następujące zwolnienia:

1. Na wniosek duchownego (druk RDZ) będącego płatnikiem składek zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne
z tytułu bycia duchownym, za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Szczegółowe informacje zostały przygotowane przez Księdza Ekonoma i rozesłane drogą mailową przez Wydział Duszpasterstwa naszej Kurii Diecezjalnej.

2. Tarcza przewiduje także zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. tych płatników, którzy na dzień 29 II 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób
i byli płatnikami przed 1 II 2020 r. Według interpretacji ZUS dotyczy to także parafii zatrudniającej do 9 pracowników włącznie, bez względu na wymiar czasu pracy.

 

Drodzy Bracia w Kapłaństwie! Ufam, że podane powyżej wskazania oraz nasza solidarność z wiernymi i między nami pomoże nam przetrwać trudny czas i sprawi, że wyjdziemy z obecnych doświadczeń przemienieni i umocnieni. Życzę zatem, by Zmartwychwstały Chrystus napełnił nas swoją mocą i łaską nadziei.

Z pasterskim błogosławieństwem

 

          

BISKUP SIEDLECKI

 

 

L. dz. 246/2020

Siedlce, dnia 9 kwietnia 2020 r.

 

 

 
     

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 08-450 Łaskarzew, ul. Kolejowa 1, tel. 025 684-59-75, e-mail: parafia@laskarzew.sacro.pl, gm. Łaskarzew, pow. Garwolin, woj. mazowieckie

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR